Nog een Mankes-enveloppe

Zoals bekend schreef Jan Mankes veel brieven, vooral aan zijn mecenas A. Pauwels in Den Haag. Nu werd en wordt een brief verzonden in een enveloppe, maar die wordt lang niet altijd bewaard. Misschien omdat degene die de brieven bewaart dit er niet bij vindt horen;...

Museum Møhlmann verwerft Mankesbrieven

De schilder-graficus Jan Mankes (1889-1920) schreef in zijn korte leven ongeveer 400 brieven en briefkaartjes. Verreweg de meeste daarvan waren gericht aan zijn mecenas, de Haagse tabakshandelaar A.A.M Pauwels. Op enige tientallen na, zijn al deze poststukken in bezit...
Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest