Nieuws

De 4e Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling wordt tot op heden goed bezocht. Wat opvalt is dat de meeste bezoekers van ver komen. Slechts 20% komt uit de regio; 80% komt van een uur of langer autorijden. Opvallend is tevens het aantal nieuwe gezichten.

De ingang van het museum tijdens de opening van de 4e ORT

De ingang van het museum tijdens de opening van de 4e ORT

Krantenknipsel 4e ORT

Advertentie in het NRC

Hoewel het museum zo’n 100 persberichten heeft verstuurd, is er in de media – op enkele zeer plaatselijke periodieken na – geen enkele aandacht aan deze toch niet alledaagse tentoonstelling geschonken. Gelukkig zijn de (dure) aankondigingen van de tentoonstelling in NRC, Volkskrant, Parool en Trouw wel opgemerkt door het publiek. Misschien speelde daarbij ook de opmerkelijke kop boven de advertentie (zie ook column) een rol.

Overigens hebben we het idee dat het bestaan van Museum Møhlmann steeds wijder bekend raakt. De reacties van het publiek dat voor het eerst ons museum bezoekt, zijn kort samen te vatten: men is verrast en verbaasd. Een veel gehoorde uitroep is: “waarom wisten wij dat niet?” Tja… Goede tweede is de uitspraak: “en dat in dit gat?” Deze ontboezeming wordt overigens vaak gevolgd door een niet helemaal daarmee in overeenstemming zijnde lofzang op de omgeving.

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest