Nieuws

Onlangs viel de bouwvergunning van de gemeente Venhuizen in de bus. Een vergunning die niet zonder slag of stoot verkregen werd omdat de welstandscommissie het aanzien van de nieuwe vleugel volledig en volstrekt afkeurde. Ons ontwerp was gebaseerd op: eenvoud, eenheid en low-budget. De welstand wilde daarentegen iets totaal afwijkends, iets dat door een architect ontworpen diende te zijn en derhalve budgettair onbereikbaar.

3-januari-2001

Het beton storten bij de bouw van de nieuwe vleugel.

Daarop stapte Rob Møhlmann, samen met de aannemer, naar de burgemeester van Venhuizen en legde zijn motivering voor het oorspronkelijke plan op tafel. De burgervader legde uit dat het advies van de Welstand (al blijft het een advies!) vrijwel nooit terzijde werd gelegd of er moesten wel “zeer zwaarwegende redenen” worden aangevoerd. Møhlmann vatte die kort samen: “indien ons ontwerp geen genade in de ogen van het college kan vinden, gaat de hele zaak niet door.”

Daarop volgde een gesprek met de Wethouders voor Ruimtelijke Ordening, Bouw en Woningtoezicht en Welzijn. Men stelde dat het plan opnieuw moest worden ingediend en dat de Raad zich vervolgens aan de hand van het officiële rapport van de Welstand over onze aanvraag zou buigen. Møhlmann deed dit, maar leverde ook een aanschouwelijke tekening in van de toekomstige (en gewenste) situatie, alsmede een eigen ‘rapport’.

Uiteindelijk koos de Raad voor het museum en legde het advies van de Welstand naast zich neer. Vanzelfsprekend zijn we blij met deze beslissing, maar omdat dit alles de formele weg van procedures heeft moeten volgen, is het bouwschema op vele weken achterstand geraakt en zal de oplever- en openingsdatum bij lange na niet meer kunnen worden gehaald. Niettemin: de bouw gaat door!

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest