Nieuws

Een aantal vaste bezoekers van de site was het al eerder opgevallen: het lemma ‘werk’ waarin de werken van Rob Møhlmann zelf waren opgenomen, is sinds 2002 niet meer echt bijgehouden. Dat komt een beetje door de steeds grotere aandacht die het museum en alles wat er mee samenhangt, opeist. Dat is zelfs zo veeleisend dat dit werk ook niet meer boven water dreigt te komen. Dat is vervelend, want niet alleen gaf deze rubriek een aardig beeld van wat Møhlmann maakt en gemaakt heeft, ook was door de al of niet aanwezige rode stip meteen duidelijk of nog iets te koop was of niet.

Inmiddels wordt er in stilte al weer voorzichtig gewerkt aan een flinke update van het oeuvre, maar dat kan nog even op zich laten wachten. Ondertussen is er ook een groep geïnteresseerden die wil weten of er nog wat te koop is en zo ja, welke stukken. Om hen van dienst te zijn volgt hieronder een lijst van werken die nog te koop zijn en die op dit moment als kleine solo te zien zijn in Museum Møhlmann. U kunt ze dus in het echt komen bekijken en altijd per telefoon (0228-543346) nadere inlichtingen verkrijgen.

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest