Nieuws

We leven nu begin november 2007. De vlag mag een beetje uit, want het dak is nu van nok tot goot waterdicht en overal hersteld. Pannenbier dus. En dat betekent dat de basis er nu is om onder het kolossale dak met de in- en opbouw van het museum te beginnen. Misschien een goed moment om de balans weer eens op te maken.

Hoe staan we ervoor? We leven, en houden ook nog steeds vol. Na maanden van tegenslag en spanning is dat op zich al een klein wonder, maar we hebben onze instelling dan ook een beetje aangepast. Keken we aanvankelijk nog naar de volbrenging van het gehele plan, nu hebben we daar al in moeten schrappen en kijken we per stap hoever we op onze weg komen.
Een hele grote stap vormde het dak. Als die zeven-mijls-schrede niet genomen zou (kunnen) worden, zou hoe dan ook van een museum geen sprake kunnen zijn. Helaas speelde de slechte staat van het dak ons danig parten, vooral ook in financieel opzicht. Een karwei dat met een aardige ploeg bouwvakkers op een week of vier was geraamd, nam uiteindelijk ruim negen weken in beslag. Dat is donders veel meer, maar we zijn allang blij dat die reuzenstap in ons moeizame traject uiteindelijk toch genomen is.

5 nov 2007 De Muzeheerd Museum Møhlmann

In de tuin rijzen de stapels dakpannen als paddenstoelen op.

Een andere stap die onlangs ook werd afgerond, is die van het atelier. Met horten en stoten is dat ook klaargekomen, een week geleden werd de laatste klus, het aanleggen van een gasleiding, geklaard. Denk daar nu niet meteen te licht over, want dat houdt toch minstens 40 meter pijp leggen in van 22 mm doorsnee en nog eens een dikke 10 meter gewone leiding. De grote ruimten hier kennen ontegenzeggelijk veel voordelen, maar als je iets in strekkende of vierkante meters wilt doen, verzeil je al gauw in astronomische getallen. Zo waren met het dak alleen al ongeveer 700 vierkante meters pannen gemoeid, die erop en eraf moesten (dat zijn ongeveer 112.000 pannen en als je die allemaal achter elkaar legt, moet je bijna 34 kilometer lopen, dus bijvoorbeeld van Amsterdam naar Utrecht). Verder was ruim 800m2 folie nodig; 28.000 meter panlatten moesten worden verwijderd en vernieuwd; alsook 13.000 meter tengel die op de sporen moest worden aangebracht. Of neem nu eens die 100 kubieke (!) meters riet die tussen de sporen moest worden verwijderd, dat worden al gauw 200 kubieke meters omdat je het er nooit rietje naast rietje strak tussenuit krijgt. Die rietjes leggen we zeker niet achter elkaar want dan hebben we het over ruim 14.000 af te leggen kilometers, dat is van Amsterdam naar het Noord-Austalische Groote Eylandt (daar ligt bij het plaatsje Angurugu een stoffige landingsstrip en slechts duizend kelen spreken er nog vloeiend Anindyliakwa, ver weg dus).

5 nov 2007 De Muzeheerd Museum Møhlmann

Tussen de estrikken (boeren plavuizen) staat al de eerste lading isolatie.

Getallen. Ze staan ook nog voor ons, tussen de stappen die we nog moeten nemen. Serieuze cijfers. Voor de benedenvloer hebben we alvast antieke estrikken gekocht, 335m2, dat zijn 18 pallets. Een zeer lange vrachtwagen kwam ze verleden week rechtstreeks uit Tsjechië afleveren. Voor de isolatie is straks circa 900m2 steenwol nodig en 26.kilometer ‘twee-bij-vijf’ regelwerk om de gipsplaten aan te bevestigen. Van dat laatste goedje is er voor wanden en dakvlakken ook al ruim 1500m2 vereist (dat zijn een kleine 900 platen van 3 meter lang). Voor de wanden beneden zijn minstens 35 pallets Ytong-blokken nodig. Dan zijn nog eens 2200 meters HSL-hout noodzakelijk voor constructies, tientallen zakken lijm, honderdduizenden schroeven en spijkers, duizenden kilo’s pleisterkalk, tientallen deuren, honderden meters plafondbalken, verf genoeg voor een klein zwembad en ga zo maar door, want ook het postje ‘onvoorzien’, ‘klein werk’ en ‘vergeten’ past vast nog niet in een ruime doorzonwoning.

Maar, we houden vol. U hoort nog van ons.

Kort naschrift:

Lezing van dit berichtje heeft bij Laura toch enig eigenaardig gedrag tot gevolg gehad. Ze is met een warm kruikje in bed gekropen, deur dicht, gordijnen dicht, en mompelt nu al uren lang allerlei rekentafels, afgewisseld door raadselachtige staartdelingen en machtsverheffingen. Dit zonder calculator, maar of het klopt?

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest