Nieuws

De bouwaanvraag voor de uitbreiding van Museum Møhlmann moest vanzelfsprekend ook langs het loket Welstand Commissie en dat liep niet erg soepel. Het plan werd afgekeurd.

1-nov-2000De uitbreiding bestaat uit een verbinding tussen het huidige museum en het woonhuis/atelier. Deze wordt 5 meter breed en is zo’n 23 meter lang. Het ontwerp beoogt een zo groot mogelijke eenheid tussen beide gebouwen te bewerkstelligen teneinde het als één complex te kunnen presenteren.

De Welstand Commissie vond echter dat de nieuwbouw ook als zodanig herkenbaar moest zijn en hamerde op glazen puien, ongeverfde rabatdelen en ander futuristisch bouwmateriaal. Het gebouw moest er in ieder geval ‘losgeknipt’ bij staan. We dienden hetzelfde ontwerp opnieuw in met een wat speelsere raampartij, maar nog immer in harmonie met de bestaande bebouwing. Ook dit werd afgekeurd.

Het zag er naar uit dat de uitbreiding geen doorgang zou vinden omdat Rob en Laura hun derde hypotheek toch wel graag besteed zagen worden aan hun wensen en niet aan die van derden. Op aanraden van anderen werd toch naar andere wegen gekeken en aldus werd B&W van Venhuizen benaderd. Alleen bij zwaarwegende redenen legt het College het advies van de Welstand naast zich neer. Gelukkig bleken een driedimensionale voorstelling in tekening en een A-4tje vol diverse redenen zwaarwegend genoeg. Het ziet er dus naar uit dat de verbouwing volgens plan zal worden uitgevoerd. De nieuwe vleugel zal – als niets meer tegenzit – bij de opening van de eerste tentoonstelling na de winterstop feestelijk worden ingewijd.

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest