Schilderijen

Kunst kijken en/of kopen

Bij Museum Møhlmann kunt u behalve kunst kijken ook kunst kopen. Met collegiale verkopen voor collega’s probeert Museum Møhlmann de kunst, de klant en de kunstenaar te dienen. Het streven is om van verkopen in het museum aankopen voor het museum mogelijk te maken.

Kunst kopen is een zeer persoonlijke aangelegenheid en daartoe kunt u het best het museum zelf bezoeken. Geen plaatje, geen afbeelding – hoe perfect ook gereproduceerd – kan op tegen het oog in oog staan met het kunstwerk zelf.
Museum Møhlmann heeft een aantal vaste collecties. Daarvan is vanzelfsprekend geen enkel werk te koop. Maar het museum organiseert eveneens 3 wisseltentoonstellingen per jaar (voorjaar, zomer en najaar), vaak rond een bepaald thema. Doorgaans zijn daar veel werken van te koop.
Het laatste kwartaal is altijd gereserveerd voor de jaarlijkse Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling. Dan toont Museum Møhlmann een vier- tot vijfhonderd werken van ongeveer 100 gerenommeerde collega’s, die dan allemaal tegelijk te zien zijn. Ook deze werken zijn vrijwel allemaal te koop, al kan het ook hier wel eens voorkomen dat een enkel werk van een kunstenaar als bruikleen deel uitmaakt van de expositie. Ook dan staat dit duidelijk bij het werkstuk aangegeven.

Een kunstwerk kopen

rode-stipIndien een bepaald schilderij wordt gekocht, wordt er een rode stip bij het werk geplakt. De koper ontvangt een factuur en zorgt vervolgens dat het aankoopbedrag tijdig wordt overgemaakt. Het werk kan dan op de laatste dag van de betreffende expositie (tussen 17.00 en 19.00 uur) worden opgehaald. Of op een later tijdstip als de koper dit beter uitkomt.
Tijdens de expositie zijn de werken verzekerd en krijgt de koper bij onverhoopte diefstal of schade het aankoopbedrag terug. Na de laatste expositie-dag is het werk niet meer verzekerd. Indien de koper het aangekochte werk later ophaalt, draagt Museum Møhlmann daar alle zorg voor, maar zijn genoemde risico’s voor de koper.

De optie

groene-stipIndien u om wat voor reden dan ook een werkstuk overweegt te kopen, maar u heeft nog wat tijd nodig om te beslissen, dan kunt u een optie nemen. Er wordt dan een groene stip bij het kunstwerk geplakt. U heeft dan recht van eerste koop. Doorgaans geldt dat voor de duur van een week. Als echter iemand anders binnen die tijd het betreffende werk zeker wil kopen, neemt Museum Møhlmann eerst contact met u op. In dat geval dient u op dat moment wel direct een beslissing te nemen.

Betalingsregeling

euroMuseum Møhlmann kent een eigen betalingsregeling. U kunt daar vrijblijvend naar informeren.

Drie rozenbottels in een inktflesje
2008, 20,5×11,5cm, Rob Møhlmann

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest