Soms staat de tijd een eeuwlang stil

Natuurlijk, als museum, dien ik met liefde, en waar het ook maar kan, het hedendaags realisme. Maar, zoals moge blijken uit het ‘eigenwijze’ Mankes Kabinet, heeft ook Jan Mankes een warm plaatsje in het kunsthart. Vandaar dat ik vandaag present was bij de...

Nog een Mankes-enveloppe

Zoals bekend schreef Jan Mankes veel brieven, vooral aan zijn mecenas A. Pauwels in Den Haag. Nu werd en wordt een brief verzonden in een enveloppe, maar die wordt lang niet altijd bewaard. Misschien omdat degene die de brieven bewaart dit er niet bij vindt horen;...

Museum Møhlmann verwerft Mankesbrieven

De schilder-graficus Jan Mankes (1889-1920) schreef in zijn korte leven ongeveer 400 brieven en briefkaartjes. Verreweg de meeste daarvan waren gericht aan zijn mecenas, de Haagse tabakshandelaar A.A.M Pauwels. Op enige tientallen na, zijn al deze poststukken in bezit...

Geen VVV-award voor museum

Het is zover de teerling is geworpen: Museum Møhlmann zit niet bij de 5 genomineerden die de meeste stemmen hebben verzameld. Daar was ook meer op gehoopt dan op gerekend, zeker omdat de stemmen louter digitaal, via een stem op de website, verzameld konden worden....
Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest