Collecties

De Canto Collectie
Canto 111, …en dat alles zal verdwijnen…
Kunstenaar: Rob Møhlmann
Titel: Canto 111, …en dat alles zal verdwijnen…
Vervaardigd in: 1992
Techniek: Olieverf op doek
Afmeting: 40 x 30 cm
Collectienr: RMCC 111
Door de klap blijkt het al even fragiele evenwicht van het stukje plank bóven het omgevallen paneeltje te zijn verbroken. Het glijdt langs mes en groef van de naastliggende planken naar beneden, waardoor ‘en dat alles zal verdwijnen’ bewaarheid dreigt te worden. De zich naar buiten begevende pissebed bevindt zich nu op een bijzonder gevaarlijke plek. Het geschilderde beeld kiept ondertussen over de richel. In de reflectie van het blikje zien we nog net de onderkant van de beeltenis die het aan de andere zijde draagt.

 

Canto 111, …and all this will disappear…, 1992

The blow turns out to have disturbed the equally fragile balance of the piece of board that was situated above the toppled panel. It slides downward along the tongue and groove of the neighbouring boards, thus ‘and all this will disappear’ threatens to become reality. The wood-louse that is on its way out is now in great danger. Meanwhile the painted image is keeling over the ledge. In the reflection of the can we can still just see the bottom part of the image that is on the other side of the board.

 

Canto 111, …und dies alles wird vergehen…, 1992

Durch den Schlag wurde das ebenso zerbrechliche Gleichgewicht des oberen Brettchens, von dem umgefallenen Paneel gebrochen. Es gleitet zwischen Nut und Feder von dem daneben liegenden Brettern nach unten, so dass ‘und dies alles wird vergehen’ die Wirklichkeit droht zu werden. Die sich nach draußen begebende Kellerassel befindet sich auf einer höchst gefährlichen Stelle. Inzwischen kippt das gemalte Bild über den Vorsprung. In der Reflexion der Dose sehen wir gerade noch den untersten Teil der Abbildung, die sich auf der anderen Seite der Dose befindet.

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest