Collecties

De Canto Collectie
Canto 11, Een onderzoek-4
Kunstenaar: Rob Møhlmann
Titel: Canto 11, Een onderzoek-4
Vervaardigd in: 1982
Techniek: Olieverf op doek
Afmeting: 40 x 30 cm
Collectienr: RMCC 11
Stoutmoedig werd het waterpeil verhoogd tot halverwege de pot. Nu bleek dat de onderste helft van het blikje over de volledige breedte van de glazen pot werd geprojecteerd. De zwarte stekker kwam opnieuw in de diepte van het blikje te voorschijn: via de voorste glaswand van de pot, het water, de
achterste glaswand en dan gespiegeld, via het blikje, langs nog eens het omgekeerde traject. En aan de oppervlakte van dit alles spiegelde zich nog immer het blikje, terwijl de stroomdraad nu ook nog eens vreemd hoog door het watervlak scheerde.

 

Canto 11, An investigation-4, 1982

Boldly the level of the water was raised to halfway the jar. Now it turned out that the bottom half of the can was projected on the full width of the glass jar. The black plug appeared again in the depths of the can: via the front glass of the jar, the water, the back glass and then mirrored, via the can, by way of the reverse route. And on the surface of all this still the can was mirrored, while the electric cord skimmed strangely just below the surface of the water.

 

Canto 11, Eruieren- 4, 1982

Beherzt erhöhte ich den Wasserstand im Glas bis halbvoll. Nun stellte sich heraus, dass die untere Hälfte der Dose über die volle Breite des Glases projektiert wurde. Der schwarze Stecker kam wieder aus der Tiefe der Dose zum Vorschein: über die vordere Glasfläche von dem Glas, das Wasser, die
hintere Glasfläche und dann gespiegelt, in der Dose, nochmals in gegen gesetzter Richtung. Und an der Oberfläche spiegelte sich immer noch die Dose, während das Stromkabel nun auch noch unwirklich hoch die Wasserfläche durchkreuzte.

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest