Collecties

De Canto Collectie
Canto 109, …maar U schiep zich daar een beeld van…
Kunstenaar: Rob Møhlmann
Titel: Canto 109, …maar U schiep zich daar een beeld van…
Vervaardigd in: 1992
Techniek: Olieverf op doek
Afmeting: 40 x 30 cm
Collectienr: RMCC 109
In Canto 109 gebeurt iets verbijsterends. De waargenomen nis blijkt slechts beeld te zijn. Een beeld door een mens geschapen, zijn visie op wat is. Dat beeld is plat en wankelt. De pissebed uit Canto 108 heeft zich – zo blijkt nu – door de kier tussen de planken willen wurmen op zoek naar de donkerte. Hierdoor heeft hij het kennelijk uiterst delicate evenwicht verstoord waardoor het beschilderde plankje met de voorstelling van de hof valt. De ongelukkige pissebed wordt in deze val meegesleept. Achter dit kantelend beeld doemt echter een volkomen identiek beeld op.

 

Canto 109, …but Thou made an image …, 1992

In Canto 109 something astounding happens. The niche we perceived turns out to be only an image. An image created by man, his vision on what is. That image is flat and wobbles. The wood-louse of Canto 108 has, so it seems now, tried to squeeze its way between the boards, searching for the darkness. Doing so he has apparently disturbed the delicate balance, causing the painted board with the image of the garden to topple. The ill-fated wood-louse is caught up in this fall. Behind the toppling image lurks an image that is completely identical.

 

Canto 109, …aber Sie schufen sich ein Bild davon…, 1992

Auf Canto 109 geschieht etwas Erstaunliches. Die beobachtete Nische scheint nur ein Bild zu sein. Ein Bild von Menschenhand erschaffen, eine Vision auf das was ist. Das Bild ist flach und wankt. Die Kellerassel von Canto 108 hat auf der Suche nach Dunkelheit probiert – so stellt sich heraus – sich durch eine Ritze zu quetschen. Dadurch hat sie offensichtlich das empfindliche Gleichgewicht zerstört, wodurch das bemalte Brettchen mit der Abbildung von dem Hof umfällt. Die unglückliche Kellerassel wird im Fall mitgerissen. Hinter dem kippenden Bild erscheint allerdings ein völlig identisches Bild.

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest