Exposities

Archief
Kunstenaars:
54 realisten en figuratieven
Technieken:
diverse
Duur expositie:
18 augustus t/m 7 oktober 2002
Publicatie/Boek:
Realisten 2002 (bestelwijze: zie onder)
5e Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling
Service

Realisten 2002 is te bestellen via onze online winkel.

5e Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling

Lustrumtentoonstelling in Museum Mhlmann te Venhuizen

Van 18 augustus tot 7 oktober wordt in Museum Møhlmann te Venhuizen voor de 5e keer de Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling gehouden. Daaraan doen 54 gerenommeerde kunstenaars mee die allen werken in een realistische of figuratieve trant. Er zullen ongeveer 250 werken te zien zijn. Deze jaarlijks terugkerende expositie laat een aardige dwarsdoorsnede zien van wat er op dit gebied op dit moment in Nederland aan de hand is. Bij deze Vijfde verschijnt eveneens het vijfde deel in de reeks Realisten.

Begin

Hendrik Elings, Meisje

De Onafhankelijke ging voor het eerst in 1998 van start. De zeer realistisch werkende schilder Rob Møhlmann opereerde al enige jaren op eigen houtje, onafhankelijk van het officiële kunstcircuit. Voor dat doel had hij eigenhandig een complete koeienstal verbouwd tot een flinke, professionele tentoonstellingsruimte. Ondertussen ergerde de schilder zich al een tijdje aan het feit dat zo bar weinig kunst die wat voorstelt in een bredere opzet werd getoond. De belangstelling voor deze vorm van schilderkunst was destijds weliswaar weer aan het toenemen, maar wie dat allemaal een beetje wilde volgen, was genoodzaakt om voortdurend stad en land af te reizen, want al deze kunstenaars hadden bij verschillende galeries een onderdak gevonden. Zelden zag men er meer dan een handvol bij elkaar en aangezien het daar nu toch maar eens van moest komen toog de schilder, samen met zijn vrouw Laura, aan het werk. Die arbeid bleek niet tevergeefs want de eerste ORT werd een behoorlijk succes. En hoewel een en ander nu eens niet in de grote stad plaats­ vond maar middenin de polder, wisten zo’n twee­duizend mensen zich gedurende vijf weekenden een weg naar het platteland te banen, enkelen zelfs vanuit België.

Vervolg

Dick Oostra, Morvan, La Dragne

Het was duidelijk dat dit initiatief om een vervolg vroeg en dat kwam er ook. Ondertussen veranderden Rob en Laura Møhlmann van locatie binnen hetzelfde dorp en gingen ze in een nog ruimer onderkomen verder als Museum Møhlmann. Als zodanig wilden ze een meer gestructureerd platform gaan bieden voor realistische en figuratieve kunst van gewaardeerde collega’s. Behalve de jaarlijkse ORT werden nu ook 5 solo- en 2 groepstentoonstellingen per jaar georganiseerd. Bovendien kwamen er drie vaste collectie op zaal. Nu kan en wil het museum zich in geen enkel opzicht meten met de grote jongens in den lande, maar het voorziet wel degelijk in een leemte, want bezoekers komen heel gericht en uit alle hoeken van het land.

Realisten

Janhendrik Dolsma, Opstijgende wolken

Tot nu toe verscheen bij elke ORT een boek in de serie Realisten met daarin van alle deelnemers een korte biografie en drie afbeeldingen in kleur. Dat is op zich al een klein wonder, want menige kunstreeks sterft reeds in het kraambed. De vijf boeken geven ondertussen een aardig historisch en breed gedocumenteerd overzicht van deze kunst rond de laatste eeuwwisseling.

Lustrum Prijsvraag

René Jansen, Vloerstilleven met roosjes en hortensia

Om het feestelijk karakter van de 5e ORT te onderstrepen is een opmerkelijke prijsvraag georganiseerd waaraan elke bezoeker kan meedoen. In het museum bevindt zich een in vakken opgedeelde wand. In elk vak ligt een schilderslap van een deelnemende kunstenaar (soms is dat overigens een sok, maar er is ook een scheerkwast). Zo’n werklap is een tamelijk abstracte aangelegenheid, maar niettemin onlosmakelijk verbonden met één kunstenaar die met diezelfde kwast en verf op het schildersdoek beduidend minder non-figuratief bezig is. Niet alleen die tegenstelling is interessant; ook blijkt elke kunstenaar toch een eigen vingerafdruk in zijn lap achter te laten.

Speurneuzen onder het publiek mogen proberen om de juiste Zweetdoek aan de juiste Artiest te koppelen. De vier beste kunstspeurders maken kans op één van vier waardevolle, kant en klaar ingelijste litho’s.

Culturele Sterspot

Rob Møhlmann, Wat overbleef van oma

Omdat het museum meent dat met de 5e ORT toch echt wel een mijlpaal wordt bereikt, pakt het in de maand september vier keer uit met een Culturele Sterspot om aandacht te vragen voor deze belangrijke tentoonstelling.

Deelnemende kunstenaars

Robin d’Arcy Shillcock, Tobias Baanders, Dina Belga, Paul Boswijk, Dinie Boogaart, Wilfried van den Boorn, Roger Braun, Epko Cordèl, Piet Deunhouwer, Hans Deuss, Janhendrik Dolsma, Joost Doornik, Ralph Douglas, Ger Eikendal, Douwe Elias, Hendrik Elings, Magda Francot, Flip Gaasendam, Han van Hagen, Henk Helmantel, Chris Herenius, Aad Hofman, Reinder Homan, Herman van Hoogdalem, René Jansen, Gert Kemper, Bert Kinderdijk, Jannes Kleiker, Diederik Kraaijpoel, Clary Mastenbroek, Rob Møhlmann, Dick Oostra, Hans Parlevliet, Rein Pol, Jasper van Putten, Quirhijn, Ben Rikken, Roelof de Roo, Maria de Ruiter de Witt, Michiel Schrijver, Ruud Spil, Janine Starke, Herman Tulp, Ed Ubels, Van der Vegt, Con van Velsen, Gerrit de Vries, Cas Waterman, Maarten Welbergen, Frances Wohl
En beelden van Piets Althuis, Margreet Bech, Romee Kanis, Ed Schouten

 

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest