Collecties

De Canto Collectie
Canto 20, De val-2
Kunstenaar: Rob Møhlmann
Titel: Canto 20, De val-2
Vervaardigd in: 1983
Techniek: Olieverf op doek
Afmeting: 40 x 30 cm
Collectienr: RMCC 20
De elektriciteitsbuis blijkt vervolgens in meerdere opzichten een geleidende factor, want de vorm geeft aan dat dit tafereel moet volgen op het vorige. Tijdens zijn val is het blikje bovendien iets gaan kantelen. Omdat mijn standpunt ten opzichte van het blikje onveranderd dient te blijven, kantelt dus – in de beeldweergave – de omgeving en niet het blikje. Opvallend daarbij is dat het reflectiebeeld in het blikje onveranderd verticaal blijft.

 

Canto 20, The fall-2, 1983

The electrical conduit then turns out to be a conductor in more than one sense, as its form indicates that this scene must be a sequel to the previous one. During its fall the can has begun to tilt a little. As my point of view in relation to the can has to remain the same, in the representation the surroundings tilt—not the can. It is striking that the reflected image in the can stays unchanged: vertical.

 

Canto 20, Der Fall-2, 1983

Das Leerrohr zeigt uns dann in mehreren Hinsichten einen gleitenden Faktor, denn seine Form zeigt uns, dass diese Szene eine Folge der Vorigen sein muss. Während ihres Falls hat sich die Dose außerdem etwas gedreht. Da mein Standpunkt gegenüber der Dose unverändert bleiben muss, dreht also – in der Wiedergabe – die Umgebung und nicht die Dose. Was

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest